Konfiguration för användning av "Auth before SMTP"

Välj e-postklient nedan och följ instruktionerna.
Om du enbart använder Allwebs webmailsystem för att
skicka och ta emot e-post, behövs ingen konfiguration.

Outlook Express
Microsoft Outlook
Eudora

Microsoft Outlook 97 har inte stöd för denna funktion.Configurations for use of "Auth before SMTP"

Select e-mail client below and follow the instructions.
If you only use Allweb's webmail system for sending
and receive e-mail, no configuration is needed.

Outlook Express
Microsoft Outlook
Eudora

Microsoft Outlook 97 do not support this feature.