Konfiguration av Microsoft Outlook


Öppna Microsoft Outlook och se till att du står i Inkorgen.
Välj Verktyg på menyraden och sedan Konton i menyn.

Om fliken E-post inte är markerad och visar innehållet, klicka på den.
Markera ditt e-postkonto i listan för Internet-konton och klicka på Egenskaper.

Välj fliken Servrar. Om det i rutan för Utgående e-post (SMTP) står: smtp.allweb.se
bocka för rutan Servern kräver autentisering och klicka OK för att spara ändringarna.

OBS! Om det står något annat än smtp.allweb.se i rutan för
Utgående e-post (SMTP)
behöver du inte göra någon konfiguration.

Konfigurationen för användning av "Auth before SMTP" är nu klar.
Klicka Stäng för att stänga listan för Internet-konton.