Konfiguration av Eudora


Öppna Eudora.
Välj Tools på menyraden och sedan Options i menyn.

Markera Sending Mail i listan för Category
Om det i rutan för SMTP server står: smtp.allweb.se
se till att rutan för Allow authentication är förbockad.
Klicka OK för att spara ändringarna.

OBS! Om det står något annat än smtp.allweb.se i rutan för
SMTP server
behöver du inte göra någon konfiguration.

Konfigurationen för användning av "Auth before SMTP" är nu klar.