Så funkar det: Spamfilter

Så här går det till
Som du säkert vet skickas det mänger med skräppost, så kallad spam, som mestadels är fullkomligt ointressant. För att göra det enklare för dig som användare använder vi oss av SpamAssassin, ett spamfilter som ligger på vår e-postserver. Om SpamAssassin lokaliserar något som misstänks vara skräppost, markeras meddelandet med {Spam?}, {Spam??} och/eller [SPF:fail] före orginalärendet i ärenderaden.

SPF är en teknik som kollar upp vilken mailserver som mailet skickats via och sen verifierar denna mot en DNS sträng (TXT) och på så sätt vet den om mailet kommer från en giltig mailserver för just den domänen. Dock inte alla domäner som har DNS sträng och då hoppas detta steg över.
- Mail som falerar detta test markeras med [SPF:fail] i ämnet.

RBL filter. Avsändande mailserver kollat via ett dns uppslag mot RBL listor som samlar på mailservrar som används för spam. Även dialup konton som skickar spam direkt utan riktig mailserver finns med. Detta är väldigt effektivt.
- Mail som anses vara spam enligt denna koll markeras med {Spam??} i ämnet.

Sist men inte minst så används SpamAssasin med en massa olika filter för en koll på innehållet i mailet. Olika innehåll ger plus- eller minuspoäng, och om ett meddelande får mer än 5 poäng, antas det vara spam.
- Mail som anses vara spam enligt denna koll markeras med {Spam?} i ämnet.

Våra spamfilter markerar endast mail som spam, och tar själv inte bort mail, detta eftersom det inte går avgöra med 100% säkerhet vad som verkligen är spam. Det är därför upp till användaren att välja vad man vill göra med dessa meddelanden, ofta vill man ta bort dom, eller flytta dom till en speciell mapp där man kan kontrollera att man inte har något mail man vill spara som markerats felaktigt. En sådan filtrering kan ske på två sätt:

  • Man använder ett klientfilter, dvs. ett filter som ställs in lokalt i den egna datorns e-postprogram.

  • Man använder ett serverfilter, dvs. ett filter som ligger på servern istället för lokalt i datorn.

Många användare får otroliga mängder skräppost till sitt e-postkonto, vilket är både tids- och utrymmeskrävande. Ett filter på serversidan är därför att rekommendera eftersom skräppost då rensas bort redan på servern och aldrig laddas ner till din dator. Det är också väldigt enkelt att konfigurera ett serverfilter via vår webbmail. Hur du ställer in ett serverfilter förklaras här nedan. 


Hur kan jag filtrera bort e-post?
Logga in som vanligt på webbmailen och följ sedan instruktionerna nedan.

 

1. Klicka på länken INSTÄLLNINGAR i webbmail-menyn.2. På sidan för inställningar finns två typer av filter att välja; brevfilter och epost-filter. Epost-filter är serverfilter som gäller både i webbmailen och i ett fristående e-postprogram. medan brevfilter är ett filter som endast gäller lokalt i webbmailen. Klicka på länken EPOST-FILTER för att fortsätta med konfigureringen.

 


3. Fyll i fälten enligt nedan och klicka på disketten för att skapa ett nytt filter. Beroende på vilka typer av spam-markerade mail du vill flytta kan du ange olika text, ett lämpligt alternativ är att ange "{Spam?" för att reagera på både SpamAssasin och RBL-markeringen. Filtret dyker nu upp under rubriken "Existerande Filter:" och ligger kvar där tills dess att du raderar det. Om du inte önskar flytta dina skräpmail till soptunnan, som exemplet nedan visar, kan du alltid skapa en ny mapp i din webbmail att lägga skräpposten i. För att skapa en ny mapp klickar du på MAPPAR i webbmail-menyn högst upp och följer sen instruktionerna. Innehållet i soptunnan ligger kvar i 7 dagar innan det raderas.

 

4. Det nya filtret sparas och börjar gälla på en gång. För att ändra inställningar på ett existerande filter gör du ändringarna och klickar sen på disketten för att spara förändringar. Vill du radera ett filter klickar du på soptunnan. Se exemplet nedan. Vill du gå igenom den e-post som filtrerats bort går du till den mapp på webbmailen där din skräppost läggs. I exemplet nedan är det mappen Trash (Skräp).

 

VARNING! Var försiktig när du ställer in epost-filter. Om du skapar regler som är för snäva riskerar du att filtret stoppar e-post som du inte önskar stoppa. I exemplet nedan har ett filter skapats för att radera all inkommande e-post som har ordet "hi" i ärenderaden. Användaren har gjort detta eftersom det cirkulerar e-post innehållande virus med just ärendet "hi". Faran här är att även önskad e-post riskerar fastna i filtret eftersom e-post med ord som historia, schimpans, plasthink osv. i ärenderaden också fastnar.