Frånvarubesked på Epost-meddelanden

När du tillexempel har semester kan det vara bra att det automatiskt skickas ett meddelande tillbaka till de som söker dig via Epost, som talar om att du är borta och när du kommer tillbaka.
Du kan lägga till ett sådant frånvarumeddelande i vår webmail.

Logga in på webmailen med det kontonamn och lösenord du fått med abonnemanget.

Klicka på Inställningar i menyn i ovankant av sidan.

Klicka på Frånvarumeddelande, ungefär i mitten av vänstra kolumnen.

Längst upp under rubriken står det ifall du har funktionen aktiv för närvarande.

För att starta funktionen skall du:

  • Kryssa i översta rutan Skicka frånvarumedelande...
  • Skriva in ett ärende samt ett Frånvarumeddelande i respektive fält.

    Detta är det ämne och text som skickas till personer som försöker att skicka Epost när funktionen är igång. (Notera att varje avsändare endast får ett frånvarubesked en gång).

  • Normalt skall du INTE markera de andra två kryssrutorna eller fylla i nedersta fältet. Gör du det kan det innebära att de meddelanden som skickas till dig inte sparas.

  • Klicka på knappen Ändra inställningar för att spara och aktivera frånvarumeddelandet.

    Ta bort frånvarumeddelandet genom att gå in på denna sida igen.

  • Klicka bort krysset ur översta rutan Skicka frånvarumeddelande...

  • Klicka på knappen Ändra inställningar för att spara och av-aktivera frånvarumeddelandet.